Termes i condicions de contractació


Reserva - Paga i senyal

La reserva es fa efectiva exclusivament en abonar la paga i senyal del 20% del servei pactat. El saldo restant pot ser abonat durant l'esdeveniment o amb anterioritat previ acord amb BA Booth. En fer efectiva la paga i senyal, el client assumeix haver llegit i acceptat els termes i condicions de contractació.

Període de servei contractat

BA Booth es veu obligada a proveir el servei per un període del 85% del temps contractat (el servei pot ser interromput per qüestions de canvi en la informació rebuda o per dificultats tècniques). En cas de no haver començat a l'hora pactada entre el client i BA Booth, s'ampliarà el servei per completar les hores contractades. Si durant el servei, es produeixen fets aliens a BA Booth que impossibiliten el funcionament del servei temporalment, el personal BA Booth deixarà de treballar a l'hora que es va pactar prèviament.

Substitució de l'equip

En cas de no poder comptar amb l'equip designat per al dia pactat, BA Booth pot substituir-lo per un altre equip Tòtem o Cabina; amb un acord previ amb el client. En cas de no acceptar el canvi d'equip es retornarà la paga i senyal de l'esdeveniment al client.

Instal·lacions i ús correcte dels espais

El client que contracti el servei perquè BA Booth faciliti les dades de l'organitzadora del saló o coordini una visita al saló (en cas de ser la primera vegada que es treballa aquí) podrà visitar el lloc i assegurar-se que les condicions d'espai i electricitat siguin adequades per a la instal·lació de Photo Booth o Video Booth.

En cas que el lloc designat no sigui l'adequat, el personal de BA Booth té completa autoritat d'instal·lar la cabina on consideri adient amb previ consentiment de l'organitzadora de l'esdeveniment. Un cop instal·lat l'equip no se'n canviarà la ubicació. En cas de ser necessari ressituar-lo, el cost d'aquest canvi serà afegit a la factura del client. Si us plau, digueu-nos si hi ha alguna dificultat que cal tenir en compte en el muntatge per calcular-ne el temps.

Canvis de data i cancel·lació del servei

Els canvis de data s'han de fer amb avís previ i estan subjectes a la disponibilitat de serveis de Photo Booth o Video Booth. BA Booth no se'n fa responsable en cas de no tenir la data sol·licitada disponible. Si per alguna raó, BA Booth cancel·la la data de l'esdeveniment, es perd la la paga i senyal.

Si el client cancel·la l'esdeveniment sense avís, es compromet a pagar el total del servei pactat. La paga i senyal no és reemborsable, però en cas de canviar la data de l'esdeveniment, la mateixa paga i senyal serveix per a la nova data.

Avisos de canvis en l'esdeveniment

Tots els canvis d'horaris, photo prints, impressions, adhesions, ubicació de la cabina o tòtem, etc., han de ser detallats per correu electrònic a un dels organitzadors de l'esdeveniment amb un marge raonable per poder coordinar l'acció (48 hores). En cas de complir aquests termes, BA Booth farà tot el possible per solucionar els inconvenients que puguin sorgir però sense assumir responsabilitats si no ho pot fer. Sense aquest correu no s'acceptarà cap mena de reclamació.

Circumstàncies especials

BA Booth es compromet a tornar la paga i senyal rebuda en cas que alguna situació extraordinària no permeti oferir el servei; per exemple: piquets, el no - funcionament d'algun equip en un esdeveniment o l'avaria en el transport de les persones que treballen en l'esdeveniment, etc.

Danys i mal ús de l'equip

Qui contracta el servei es fa solidàriament responsable dels danys i/o robatoris que els assistents a l'esdeveniment puguin ocasionar als equips. També se'n fa si no es respecten les indicacions dels supervisors de l'activitat. Qualsevol agressió física o verbal que el personal de BA Booth pugui rebre podrà derivar en la finalització del servei.

Fotos i vídeo

Totes les fotos i vídeos es guarden en diferents dispositius perquè estiguin presents en forma digital un cop finalitzat l'esdeveniment. BA Booth és la propietària d'aquestes imatges i en cedeix les còpies als que contracten el servei de forma digital posteriorment a l'esdeveniment, perquè es guardin o imprimeixin aquests materials. Es poden sol·licitar còpies d'aquests DVD amb un cost que determina BA Booth.

Polítiques de privacitat

A BA Booth sabem la importància que té la privacitat de les persones. Per això us demanem que per a més informació feu un clic aquí.

Si us plau contacteu amb nosaltres en cas de no entendre algun dels termes i condicions d'aquest protocol. S atendrem amb molt de gust info@babooth.com.ar.


contactanos por cualquier
duda que tengas!!